VIETNAM MEDI-PHARM 2018 - Triển lãm Quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 25
  
TIN TỨC & SỰ KIỆN
THƯ CHÀO MỪNG BỘ Y Tế
THƯ CHÀO MỪNG BỘ Y Tế
Thư Của Lãnh Đạo Bộ Y tế Gửi Các Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh nghiệp, Chuyên Gia Trong và Ngoài Nước Nhân Dịp Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 25 diễn ra từ ngày 09 – 12/ 05/ 2018, tại Cung Văn hoá Hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Video Clips