TIN CHUYÊN NGÀNH
  

Tiềm năng của thị trường thiết bị y tế

Thị trường thiết bị y tế Việt Nam được nhiều tổ chức đánh giá là có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và sẽ vượt qua con số 1 tỷ USD vào năm 2018.

A convergence of many leading enterprise of medical equipment

The 25th Vietnam International Exhibitions on Products, Equipment, Supplies for Pharmaceutical, Medical, Hospital and Rehabilitation – VIETNAM MEDI-PHARM 2018, from May 09 – 12, 2018 at Friendship Cultural Palace – 91 Tran Hung Dao St, Hanoi, Vietnam
Video Clips